تسبیح مسلمانان شامل ۹۹مهره است که نماد ۹۹ نام خداوند است.گاه ...

تسبیح مسلمانان شامل ۹۹مهره است که نماد ۹۹ نام خداوند است.گاه ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
 -
-
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 3
شهر : مشهد
SEYEDREZA
SEYEDREZA
دختر | سن : 76 | محبوبیت : 2
شهر : مرودشت
Zzxx
Zzxx
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 4
شهر : رودسر
تسبیح مسلمانان شامل ۹۹مهره است که نماد ۹۹ نام خداوند است.گاهی یک دانه خاص که بلندتر است و "رهبر" نامیده میشود به عنوان صدمین دانه اضافه میشود که همان اسم ذات است و فقط در بهشت یافت میشود.

🆔 @Ajayebe_jahann 📸
🆔 @ajiib
تاریخ : 1397/08/29 | بازدید این مطلب : 13

تسبیح مسلمانان شامل ۹۹مهره است که نماد ۹۹ نام خداوند است.گاهی یک دانه خاص که بلندتر است و "رهبر" نامیده میشود به عنوان صدمین دانه اضافه میشود که همان اسم ذات است و فقط در بهشت یافت میشود. 🆔 @Ajayebe_jahann 📸 🆔 @ajiib