بعضیا اگه شعور رو مث قلب و کلیه بهشون پیوند بزنی باز با بدنش ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Zahra
Zahra
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : شیراز
.
.
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 2
شهر : جهرم
رز?
رز?
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 19
شهر : شیراز
بعضیا اگه شعور رو مث قلب و کلیه بهشون پیوند بزنی باز با بدنشون سازگار نیست و بدنشون پَس میزنه و قبولش نمیکنهدِهـقاٰنِ خَلافکار
NiNa @Kafiha
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 8

بعضیا اگه شعور رو مث قلب و کلیه بهشون پیوند بزنی باز با بدنشون سازگار نیست و بدنشون پَس میزنه و قبولش نمیکنه دِهـقاٰنِ خَلافکار NiNa @Kafiha