نرخ ارز در سامانه نیما به ازاء هر یورو حدود ٩٧١۵ تومان بود ش ...

نرخ ارز در سامانه نیما به ازاء هر یورو حدود ٩٧١۵ تومان بود ش ...
کانال صرفا جهت اطلاع

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
تنهای بهتره
تنهای بهتره
دختر | سن : 77 | محبوبیت : 4
شهر : تربت جام
Nasim
Nasim
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
سهیل
سهیل
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : شیروان
نرخ ارز در سامانه نیما به ازاء هر یورو حدود ٩٧١۵ تومان بود

شبکه اطلاع رسانی بازار تهران طلا

صرفا جهت اطلاع:
www.sje.ir
@serfan_jahate_ettela
تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 6

نرخ ارز در سامانه نیما به ازاء هر یورو حدود ٩٧١۵ تومان بود شبکه اطلاع رسانی بازار تهران طلا صرفا جهت اطلاع: www.sje.ir @serfan_jahate_ettela