📸تجمع اعتراضی اهالی طرقرود به فعالیت معادن 🔹تعداد زیادی از ا ...

📸تجمع اعتراضی اهالی طرقرود به فعالیت معادن 🔹تعداد زیادی از ا ...
مردم اصفهان

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
مريم
مريم
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
Koorosh Mostajabi
Koorosh Mostajabi
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
،
،
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 15
شهر : اهواز
📸تجمع اعتراضی اهالی طرقرود به فعالیت معادن
🔹تعداد زیادی از اهالی منطقه، به فعالیت و تخریب های زیست محیطی این معدن اعتراض داشتند در محل فعالیت معدن تلوگری حضور یافته و مانع از ادامه کار معدن شدند.

╭┅═🍂🍁🍂═─╮
@esfahan20
╰┅═🍂🍁🍂═─╯
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 9

📸تجمع اعتراضی اهالی طرقرود به فعالیت معادن 🔹تعداد زیادی از اهالی منطقه، به فعالیت و تخریب های زیست محیطی این معدن اعتراض داشتند در محل فعالیت معدن تلوگری حضور یافته و مانع از ادامه کار معدن شدند. ╭┅═🍂🍁🍂═─╮ @esfahan20 ╰┅═🍂🍁🍂═─╯