سیگاری ترین کشورجهان کشور چین از آسیاست،مردم این کشور سرانه ...

سیگاری ترین کشورجهان کشور چین از آسیاست،مردم این کشور سرانه  ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?
?
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 4
شهر : مرودشت
?{R_T}_{TNA}?
?{R_T}_{TNA}?
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 11
شهر : اصفهان
فرشته
فرشته
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
سیگاری ترین کشورجهان کشور چین از آسیاست،مردم این کشور سرانه مصرف4000 نخ سیگار در سال دارند،یعنی به عبارتی هرفرد چینی حدود 10 نخ در روز !

🆔 @Ajayebe_jahann 📸
تاریخ : 1397/08/28 | بازدید این مطلب : 16

سیگاری ترین کشورجهان کشور چین از آسیاست،مردم این کشور سرانه مصرف4000 نخ سیگار در سال دارند،یعنی به عبارتی هرفرد چینی حدود 10 نخ در روز ! 🆔 @Ajayebe_jahann 📸