من جات نیستم اما زندگی همینه نامرده منم یکی یه روز یه جایی و ...

حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Melika
Melika
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
فاطمه
فاطمه
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
نفس
نفس
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 8
شهر : تهران
من جات نیستم اما زندگی همینه نامرده
منم یکی یه روز یه جایی ول کرده 🖤


علیرضا تلیسچی _سیاه
#_پریسا_عابدین_پور
@Hasrat
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 16

من جات نیستم اما زندگی همینه نامرده منم یکی یه روز یه جایی ول کرده 🖤 علیرضا تلیسچی _سیاه #_پریسا_عابدین_پور @Hasrat