🔺جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نسبت به «کیفیت نامناسب غ ...

🔺جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نسبت به «کیفیت نامناسب غ ...
کانال آخرین خبر

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?S?S?
?S?S?
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : قوچان
Ayda
Ayda
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
￵￶￶p￶
￵￶￶p￶
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
🔺جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نسبت به «کیفیت نامناسب غذای سلف سرویس» تجمع اعتراضی برگزار کردند/ایرنا
@akharinkhabar
تاریخ : 1397/08/30 | بازدید این مطلب : 15

🔺جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نسبت به «کیفیت نامناسب غذای سلف سرویس» تجمع اعتراضی برگزار کردند/ایرنا @akharinkhabar