🍎زندگی بهشت است 🍃برای آنهایی که 🍎عاشقانه عشق میورزند 🍃بی پرو ...

🍎زندگی بهشت است 🍃برای آنهایی که 🍎عاشقانه عشق میورزند 🍃بی پرو ...
♥🔱 عاشقانه های خاص 🔱♥

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
S .e
S .e
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 7
شهر : مشهد
😍یخ فروش جهنم😍
😍یخ فروش جهنم😍
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 2
شهر : ارومیه
bita M
bita M
دختر | سن : 45 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
🍎زندگی بهشت است
🍃برای آنهایی که
🍎عاشقانه عشق میورزند
🍃بی پروا محبت میکنند
🍎وکمتر ازدیگران انتظار دارند
🍃خدایا
🍎قلب دوستانم راجایگاه عشق
🍃و زندگیشان را بهشت گردان

💞💞 @Caffeee 💞💞
تاریخ : 1397/09/01 | بازدید این مطلب : 28

🍎زندگی بهشت است 🍃برای آنهایی که 🍎عاشقانه عشق میورزند 🍃بی پروا محبت میکنند 🍎وکمتر ازدیگران انتظار دارند 🍃خدایا 🍎قلب دوستانم راجایگاه عشق 🍃و زندگیشان را بهشت گردان 💞💞 @Caffeee 💞💞