✅ رهبر معظم انقلاب : امیر المومنین علیه السلام در برابر معاو ...

ســـورنا 🕶

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Farzane
Farzane
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 8
شهر : تهران
👑مُِٰٰٰٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ۪۪۪ٜ۪ٓۜۜۜٓۘ
👑مُِٰٰٰٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ۪۪۪ٜ۪ٓۜۜۜٓۘ
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
L.s
L.s
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 5
شهر : هامون
✅ رهبر معظم انقلاب : امیر المومنین علیه السلام در برابر معاویه با ان صلابت برخورد کرد

🔺مشورت دادند به امیر المومنین که مدتی صبر کنید و معاویه را از استانداری شام عزل نکنید زیر بار نرفت
🔺در مقابل اینها و درمقابل کج رویی و کج فهمی آنها امیر المومنین در نهایت با صلابت ایستاد
🔺از یک طرف یک چنینی صلابتی را از این انسان والا مشاهده می کند اما از طرفی هم در مقابل ضعفا و مستضعفان انچنان رقتی ،انچنان لطافتی و صفایی از امیر المومنین دیده می شود که انسان متحیر می ماند

🏴 @SORENAE
تاریخ : 1397/07/26 | بازدید این مطلب : 5

✅ رهبر معظم انقلاب : امیر المومنین علیه السلام در برابر معاویه با ان صلابت برخورد کرد 🔺مشورت دادند به امیر المومنین که مدتی صبر کنید و معاویه را از استانداری شام عزل نکنید زیر بار نرفت 🔺در مقابل اینها و درمقابل کج رویی و کج فهمی آنها امیر المومنین در نهایت با صلابت ایستاد 🔺از یک طرف یک چنینی صلابتی را از این انسان والا مشاهده می کند اما از طرفی هم در مقابل ضعفا و مستضعفان انچنان رقتی ،انچنان لطافتی و صفایی از امیر المومنین دیده می شود که انسان متحیر می ماند 🏴 @SORENAE