رهبر انقلاب اشاره به سال های نچندان رور : اون زمانی که اوران ...

ســـورنا 🕶

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
...
...
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 14
شهر : تهران
🔚 ∫àťį
🔚 ∫àťį
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 0
شهر : خرامه
Rogaye Daftary
Rogaye Daftary
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 21
شهر : قم
توضیحات : شهر
رهبر انقلاب اشاره به سال های نچندان رور : اون زمانی که اورانیوم ۲۰ درصد را نیاز داشتیم به ما نمیدادند و ما خودمان تهیه میکردیم :)

#میشود_میتوانیم_توانستیم

@Sorenae
تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 23

رهبر انقلاب اشاره به سال های نچندان رور : اون زمانی که اورانیوم ۲۰ درصد را نیاز داشتیم به ما نمیدادند و ما خودمان تهیه میکردیم :) #میشود_میتوانیم_توانستیم @Sorenae