رهبر انقلاب اشاره به سال های نچندان رور : اون زمانی که اوران ...

ســـورنا 🕶

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ßԹՐԹη💗
ßԹՐԹη💗
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 1
شهر : شهریار
Z.Usefi
Z.Usefi
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 1
شهر : بافق
Maryam
Maryam
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 11
شهر : تهران
رهبر انقلاب اشاره به سال های نچندان رور : اون زمانی که اورانیوم ۲۰ درصد را نیاز داشتیم به ما نمیدادند و ما خودمان تهیه میکردیم :)

میشود_میتوانیم_توانستیم


تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 20

رهبر انقلاب اشاره به سال های نچندان رور : اون زمانی که اورانیوم ۲۰ درصد را نیاز داشتیم به ما نمیدادند و ما خودمان تهیه میکردیم :) میشود_میتوانیم_توانستیم