شعار یکپارچه مردم؛ نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا

کانال خبری پارسینه

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Alireza Agha ziai
Alireza Agha ziai
دختر | سن : 40 | محبوبیت : 2
شهر : قم
Hadis
Hadis
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 6
شهر : بوشهر
ترنم
ترنم
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 3
شهر : شهركرد
شعار یکپارچه مردم؛ "نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا"

تاریخ : 1397/05/25 | بازدید این مطلب : 18

شعار یکپارچه مردم؛ "نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا"