‌ به یک زن احترام بگذاریم❤️ چون: میتوانیم معصومیتش را در شکل ...

صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Romina
Romina
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
Kian
Kian
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
? نوتیفیکیشن
? نوتیفیکیشن
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 2
شهر : کوهدشت
‌ به یک زن احترام بگذاریم❤️

چون:
میتوانیم معصومیتش را در شکل یک دختر ...
علاقه اش را در شکل یک خواهر...
گرمایش را در شکل یک دوست...
اشتیاقش را در شکل یک معشوقه...
فداکاریش را در شکل یک همسر ...
روحانیتش را در شکل یک مادر...
برکتش را در شکل یک مادربزرگ
حس کنیم؛

با این حال او محکم و استوار ، نیز هست
قلبش بسیار لطیف ، فریبنده ، ملیح ، بخشنده و سرکش است ... او یک زن است ...

join →
تاریخ : 1397/05/23 | بازدید این مطلب : 17

‌ به یک زن احترام بگذاریم❤️ چون: میتوانیم معصومیتش را در شکل یک دختر ... علاقه اش را در شکل یک خواهر... گرمایش را در شکل یک دوست... اشتیاقش را در شکل یک معشوقه... فداکاریش را در شکل یک همسر ... روحانیتش را در شکل یک مادر... برکتش را در شکل یک مادربزرگ حس کنیم؛ با این حال او محکم و استوار ، نیز هست قلبش بسیار لطیف ، فریبنده ، ملیح ، بخشنده و سرکش است ... او یک زن است ... join →