کشتن و دفن عقاید اشتباه خود،خدمت بزرگى ست به بشـريت. در برخی ...

کشتن و دفن عقاید اشتباه خود،خدمت بزرگى ست به بشـريت. در برخی ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
 -
-
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 6
شهر : پلدشت
R
R
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 2
شهر : خرم آباد
سحر
سحر
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 2
شهر : اهواز
کشتن و دفن عقاید اشتباه
خود،خدمت بزرگى ست به
بشـريت. در برخی مواقع
حتی بهتر از کشف یك
حقیقت یا واقعيتى نوین است !

چارلز_داروين

💢
تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 33

کشتن و دفن عقاید اشتباه خود،خدمت بزرگى ست به بشـريت. در برخی مواقع حتی بهتر از کشف یك حقیقت یا واقعيتى نوین است ! چارلز_داروين 💢