کشتن و دفن عقاید اشتباه خود،خدمت بزرگى ست به بشـريت. در برخی ...

کشتن و دفن عقاید اشتباه خود،خدمت بزرگى ست به بشـريت. در برخی ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
 -
-
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 8
شهر : مشهد
Ali
Ali
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
Setarh
Setarh
دختر | سن : 11 | محبوبیت : 12
شهر : اهواز
کشتن و دفن عقاید اشتباه
خود،خدمت بزرگى ست به
بشـريت. در برخی مواقع
حتی بهتر از کشف یك
حقیقت یا واقعيتى نوین است !

چارلز_داروين

💢
تاریخ : 1397/07/26 | بازدید این مطلب : 27

کشتن و دفن عقاید اشتباه خود،خدمت بزرگى ست به بشـريت. در برخی مواقع حتی بهتر از کشف یك حقیقت یا واقعيتى نوین است ! چارلز_داروين 💢