موندن با کسی که قدرتو نمیدونه اسمش وفاداری نیست حماقته mosaf ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Fateme
Fateme
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
ساره
ساره
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
￵￶ALI
￵￶ALI
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
موندن با کسی که قدرتو نمیدونه اسمش وفاداری نیست حماقتهmosafa
SenC @kafiha
تاریخ : 1397/09/22 | بازدید این مطلب : 5

موندن با کسی که قدرتو نمیدونه اسمش وفاداری نیست حماقته mosafa SenC @kafiha