آذر.. اگه ازت فاصله گرفت و دور شد فکر نکن دوستت نداره، فقط خ ...

حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.....,.....
.....,.....
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 3
شهر : كرمان
Civil_eng
Civil_eng
دختر | سن : 51 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
مهدی حسینی
مهدی حسینی
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 1
شهر : شهرضا
آذر..
اگه ازت فاصله گرفت و دور شد فکر نکن دوستت نداره، فقط خودش رو به هیچکس تحمیل نمیکنه...!

Unique| @Hasrat |
تاریخ : 1397/09/22 | بازدید این مطلب : 5

آذر.. اگه ازت فاصله گرفت و دور شد فکر نکن دوستت نداره، فقط خودش رو به هیچکس تحمیل نمیکنه...! Unique| @Hasrat |