عشقم ...... مے دونم میاے پستما میخونے و سکوت مےکنے ولے من وا ...

🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
15
15
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 9
شهر : شهریار
amir hack
amir hack
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 7
شهر : تبریز
Nadia
Nadia
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : کرج
عشقم ......
مے دونم میاے پستما میخونے و سکوت مےکنے ولے من واسہ دلخوشے این دل شکستم مے نویسم
مے دونے چند وقتہ ندارمت
مے دونے چند وقتہ شبا به ماه نگاه مے کنم و طبق عادت همیشگے مےگم "عزیزم  شبت بخیر "
بغضم داره میشکنه...
بغضے کہ چہ عاشقانہ بود, اگه تو آغوش تو میشکست...
خیلے تنهاشدم ... از وقتے رفتے هیچکس نتونست قلبمو براےخودش کنہ چرا رفتے..
یعنےتو همونے کہ میگفتے طاقت دیدن اشکاے منو ندارے...
همون عزیزے کہ با گریه هام هق هق میکرد؟؟؟
دلم گریہ مے خاد .. .
یہ گریه ے بلند و طولانے ....
من نـہ خـودم بــچـہ بـــودم و نــہ عـشـقـــــم بــچـگـانـہ !!!!!
ولے بہ همون خدایے کہ تو رو بهم داد عاشقت بودم میفهمے ...؟؟
عاشق ! ! !
پـس قــضـاوٺـــــم نــڪڹ.....
هــر لـــــحظہ مـــــردم امـا بـــخــیــال فــداے ســـــرٺــــــــــ
کبوترم
😔😔😔😔

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌join➡️ @donya_music ⬅️
تاریخ : 1397/09/20 | بازدید این مطلب : 3

عشقم ...... مے دونم میاے پستما میخونے و سکوت مےکنے ولے من واسہ دلخوشے این دل شکستم مے نویسم مے دونے چند وقتہ ندارمت مے دونے چند وقتہ شبا به ماه نگاه مے کنم و طبق عادت همیشگے مےگم "عزیزم  شبت بخیر " بغضم داره میشکنه... بغضے کہ چہ عاشقانہ بود, اگه تو آغوش تو میشکست... خیلے تنهاشدم ... از وقتے رفتے هیچکس نتونست قلبمو براےخودش کنہ چرا رفتے.. یعنےتو همونے کہ میگفتے طاقت دیدن اشکاے منو ندارے... همون عزیزے کہ با گریه هام هق هق میکرد؟؟؟ دلم گریہ مے خاد .. . یہ گریه ے بلند و طولانے .... من نـہ خـودم بــچـہ بـــودم و نــہ عـشـقـــــم بــچـگـانـہ !!!!! ولے بہ همون خدایے کہ تو رو بهم داد عاشقت بودم میفهمے ...؟؟ عاشق ! ! ! پـس قــضـاوٺـــــم نــڪڹ..... هــر لـــــحظہ مـــــردم امـا بـــخــیــال فــداے ســـــرٺــــــــــ کبوترم 😔😔😔😔 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌join➡️ @donya_music ⬅️