دیروز و امروز بعد از ۱۰۰ سال... انسان همان انسان است اما فقط ...

دیروز و امروز بعد از ۱۰۰ سال... انسان همان انسان است اما فقط ...
🐓 خروس جنگی🎃

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
سارا محمدی
سارا محمدی
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : دماوند
Amin
Amin
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 1
شهر : شیروان

دختر | سن : 27 | محبوبیت : 6
شهر : شیراز
دیروز و امروز بعد از ۱۰۰ سال...

انسان همان انسان است اما فقط ابزارهای زندگیش تغییر کرده است !

به جمع ما بپیوندید👇

🆔 🐓
تاریخ : 1397/07/27 | بازدید این مطلب : 22

دیروز و امروز بعد از ۱۰۰ سال... انسان همان انسان است اما فقط ابزارهای زندگیش تغییر کرده است ! به جمع ما بپیوندید👇 🆔 🐓