خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد اما ما برای شن ...

خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد اما ما برای شن ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Amirhossein
Amirhossein
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
Aysan
Aysan
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 6
شهر : کرج
غریبه اشنا
غریبه اشنا
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : سبزوار
خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد اما ما برای شنیدن صدای او نیاز به سکوت داریم سکوت، صدای خداوند است

💢
تاریخ : 1397/05/31 | بازدید این مطلب : 29

خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد اما ما برای شنیدن صدای او نیاز به سکوت داریم سکوت، صدای خداوند است 💢