خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد اما ما برای شن ...

خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد اما ما برای شن ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
آرام
آرام
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 8
شهر : شوش
Hami
Hami
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 3
شهر : دامغان
m r
m r
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 2
شهر : مرند
خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد اما ما برای شنیدن صدای او نیاز به سکوت داریم سکوت، صدای خداوند است

💢
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 72

خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد اما ما برای شنیدن صدای او نیاز به سکوت داریم سکوت، صدای خداوند است 💢