خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد اما ما برای شن ...

خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد اما ما برای شن ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
هادی حسنی
هادی حسنی
دختر | سن : 74 | محبوبیت : 2
شهر : پاوه
Elnaz
Elnaz
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
مریم۹۹
مریم۹۹
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 18
شهر : گرگان
خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد اما ما برای شنیدن صدای او نیاز به سکوت داریم سکوت، صدای خداوند است

💢
تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 56

خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد اما ما برای شنیدن صدای او نیاز به سکوت داریم سکوت، صدای خداوند است 💢