بزرگترین آزمون ایمان زمانی است که آنچه که میخواهید را بدست ن ...

بزرگترین آزمون ایمان زمانی است که آنچه که میخواهید را بدست ن ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
لیلا
لیلا
دختر | سن : 36 | محبوبیت : 3
شهر : ایلام
A💖S💖F
A💖S💖F
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : رباطكریم
Negar
Negar
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
بزرگترین آزمون ایمان زمانی است
که آنچه که میخواهید را
بدست نمی آورید ،
با این حال قادرید بگویید:
خدایا شکرت ...

💢
تاریخ : 1397/05/29 | بازدید این مطلب : 56

بزرگترین آزمون ایمان زمانی است که آنچه که میخواهید را بدست نمی آورید ، با این حال قادرید بگویید: خدایا شکرت ... 💢