انسانها با زمین چه میکنند!! ریچ هورنر یک غواص انگلیسی‌ است ، ...

انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Sharareh
Sharareh
دختر | سن : 79 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
SHAYAN Ahmadi
SHAYAN Ahmadi
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
MORTZAJ
MORTZAJ
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : شهركرد
انسانها با زمین چه میکنند!!

ریچ هورنر یک غواص انگلیسی‌ است ، که این بار با خود دوربینش را هم به زیر آب برده برای خلق چنین صحنه ای!

💢
تاریخ : 1397/07/26 | بازدید این مطلب : 31

انسانها با زمین چه میکنند!! ریچ هورنر یک غواص انگلیسی‌ است ، که این بار با خود دوربینش را هم به زیر آب برده برای خلق چنین صحنه ای! 💢