مثل گل باش که حتی برای کسی عطر افشانی میکنه که اون رو میچینه ...

مثل گل باش که حتی برای کسی عطر افشانی میکنه که اون رو میچینه ...
صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.....
.....
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 4
شهر : سروستان
Eli
Eli
دختر | سن : 81 | محبوبیت : 12
شهر :
محمد حسین جعفر قلی زاده
محمد حسین جعفر قلی زاده
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
مثل گل باش که حتی برای کسی
عطر افشانی میکنه که اون رو میچینه.

👤 امام علی (ع)

join →
تاریخ : 1397/07/29 | بازدید این مطلب : 55

مثل گل باش که حتی برای کسی عطر افشانی میکنه که اون رو میچینه. 👤 امام علی (ع) join →