پنجشنبه است وشب قدری دیگر در راه خدایا تو رابه مهربانیت تمام ...

پنجشنبه است وشب قدری دیگر در راه خدایا تو رابه مهربانیت تمام ...
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ZKH
ZKH
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 3
شهر : اصفهان
Yegane
Yegane
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 0
شهر : بابل
z.....
z.....
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : ورامین
پنجشنبه است
وشب قدری دیگر در راه
خدایا
تو رابه مهربانیت
تمام درگذشتگان ما را
ببخش و بیامرزبا فاتحه و صلوات
یادشان را گرامی
روحشان شاد
بزن_رولینک👇

تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 203

پنجشنبه است وشب قدری دیگر در راه خدایا تو رابه مهربانیت تمام درگذشتگان ما را ببخش و بیامرزبا فاتحه و صلوات یادشان را گرامی روحشان شاد بزن_رولینک👇