پنجشنبه است وشب قدری دیگر در راه خدایا تو رابه مهربانیت تمام ...

پنجشنبه است وشب قدری دیگر در راه خدایا تو رابه مهربانیت تمام ...
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Reza
Reza
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : محمودآباد
Bahareh
Bahareh
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 3
شهر : مشهد
Ayda
Ayda
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 1
شهر : بجنورد
پنجشنبه است
وشب قدری دیگر در راه
خدایا
تو رابه مهربانیت
تمام درگذشتگان ما را
ببخش و بیامرزبا فاتحه و صلوات
یادشان را گرامی
روحشان شاد
بزن_رولینک👇

تاریخ : 1397/07/26 | بازدید این مطلب : 161

پنجشنبه است وشب قدری دیگر در راه خدایا تو رابه مهربانیت تمام درگذشتگان ما را ببخش و بیامرزبا فاتحه و صلوات یادشان را گرامی روحشان شاد بزن_رولینک👇