اگرناخن ‏هاي شكننده ياريزش موداريدو يادرروزكسل و بي حوصله هس ...

اگرناخن ‏هاي شكننده ياريزش موداريدو يادرروزكسل و بي حوصله هس ...
اطلاعات عمومی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Z
Z
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
Sahar
Sahar
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
نفس
نفس
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
اگرناخن ‏هاي شكننده ياريزش موداريدو يادرروزكسل و بي حوصله هستيدآهن بدنتان كم شده است،بجاي مصرف خودسرانه قرص آهن از بادام درختي،مويز،شربت عسل،شيره انگور،ارده باشيره انگوراستفاده كنيد!


تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 31

اگرناخن ‏هاي شكننده ياريزش موداريدو يادرروزكسل و بي حوصله هستيدآهن بدنتان كم شده است،بجاي مصرف خودسرانه قرص آهن از بادام درختي،مويز،شربت عسل،شيره انگور،ارده باشيره انگوراستفاده كنيد!