كفم بريد! اين ضرب المثل اشاره به ماجراي يوسف و زليخا دارد،وق ...

كفم بريد! اين ضرب المثل اشاره به ماجراي يوسف و زليخا دارد،وق ...
اطلاعات عمومی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
A_a
A_a
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 2
شهر : رئ
تنها
تنها
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 8
شهر : اسلامشهر
negar p.s
negar p.s
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : رشت
كفم بريد!
اين ضرب المثل اشاره به ماجراي يوسف و زليخا دارد،وقتي يوسف وارد مهماني زلخيا ميشود و زن ها مات و مبهوت زيبايي او ميشوند و بجاي ترنج كف دستشون را ميبُرند!


تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 38

كفم بريد! اين ضرب المثل اشاره به ماجراي يوسف و زليخا دارد،وقتي يوسف وارد مهماني زلخيا ميشود و زن ها مات و مبهوت زيبايي او ميشوند و بجاي ترنج كف دستشون را ميبُرند!