⛔️یکم حرفای بی ادبی میزنه ولی حرف حقو میزنه! بزن رو لینک👇

⛔️یکم حرفای بی ادبی میزنه ولی حرف حقو میزنه! بزن رو لینک👇
😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?
?
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 13
شهر : شیراز
F
F
دختر | سن : 78 | محبوبیت : 2
شهر : قائنات
بی نام
بی نام
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 1
شهر : شیروان
⛔️یکم حرفای بی ادبی میزنه ولی حرف حقو میزنه!

بزن رو لینک👇


تاریخ : 1397/07/26 | بازدید این مطلب : 14

⛔️یکم حرفای بی ادبی میزنه ولی حرف حقو میزنه! بزن رو لینک👇