پرسپولیس در بازی امروز به حضور ما نیاز دارد؛ تیم محبوبمان را ...

پرسپولیس در بازی امروز به حضور ما نیاز دارد؛ تیم محبوبمان را ...
هواداران پرسپولیس

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
حسن
حسن
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 0
شهر : رئ
N Hamidavi
N Hamidavi
دختر | سن : 0 | محبوبیت : 5
شهر :
Asal
Asal
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 8
شهر : شیراز
پرسپولیس در بازی امروز به حضور ما نیاز دارد؛ تیم محبوبمان را تنها نگذاریم و جهنمی در آزادی بسازیم که اماراتی‌ها در آن بسوزند

🔴
تاریخ : 1397/07/23 | بازدید این مطلب : 16

پرسپولیس در بازی امروز به حضور ما نیاز دارد؛ تیم محبوبمان را تنها نگذاریم و جهنمی در آزادی بسازیم که اماراتی‌ها در آن بسوزند 🔴