پرسپولیس در بازی امروز به حضور ما نیاز دارد؛ تیم محبوبمان را ...

پرسپولیس در بازی امروز به حضور ما نیاز دارد؛ تیم محبوبمان را ...
هواداران پرسپولیس

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
م۟۟۟۟۟۟۟۟۟۟ـ۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪ᬼـــــــ
م۟۟۟۟۟۟۟۟۟۟ـ۪۪۪۪۪۪۪۪۪۪ᬼـــــــ
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 5
شهر : مرودشت
رویا .
رویا .
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 8
شهر : دشتی
کرلک
کرلک
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 5
شهر : شمیرانات
پرسپولیس در بازی امروز به حضور ما نیاز دارد؛ تیم محبوبمان را تنها نگذاریم و جهنمی در آزادی بسازیم که اماراتی‌ها در آن بسوزند

🔴
تاریخ : 1397/09/20 | بازدید این مطلب : 19

پرسپولیس در بازی امروز به حضور ما نیاز دارد؛ تیم محبوبمان را تنها نگذاریم و جهنمی در آزادی بسازیم که اماراتی‌ها در آن بسوزند 🔴