کلا حوصله جاهای شلوغ رو ندارم و جایی که جز تو کسی دیگه باشه ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
مخلصم حاجی
مخلصم حاجی
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 1
شهر : تفت
MOHAmad
MOHAmad
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 2
شهر : شمیرانات
aa.,
aa.,
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
کلا حوصله جاهای شلوغ رو ندارم و جایی که جز تو کسی دیگه باشه شلوغه.مهاجر
Artikal @Kafiha
تاریخ : 1397/09/20 | بازدید این مطلب : 28

کلا حوصله جاهای شلوغ رو ندارم و جایی که جز تو کسی دیگه باشه شلوغه. مهاجر Artikal @Kafiha