از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار ! اگر روزی دشمن پیدا کر ...

انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.
.
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 0
شهر : شیراز
هاشم
هاشم
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
A
A
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 5
شهر : بهارستان
از گناه تنفر داشته باش
نه از گناهکار !
اگر روزی دشمن پیدا کردی، بدان که؛
در رسیدن به هدفت موفق بوده ایی،
اگر روزی تهدیدت نمودند،
بدان که در برابرت ناتوانند،
اگر روزی خیانت دیدی،بدان که؛
قیمتت بالاست،
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن،
لیاقت می خواهد...!


انسانم آرزوست👇
💢
تاریخ : 1397/05/31 | بازدید این مطلب : 20

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار ! اگر روزی دشمن پیدا کردی، بدان که؛ در رسیدن به هدفت موفق بوده ایی، اگر روزی تهدیدت نمودند، بدان که در برابرت ناتوانند، اگر روزی خیانت دیدی،بدان که؛ قیمتت بالاست، اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن، لیاقت می خواهد...! انسانم آرزوست👇 💢