تو یکتایی... همه یکتا هستند... تنها افراد یکتا در این جهان ز ...

تو یکتایی... همه یکتا هستند... تنها افراد یکتا در این جهان ز ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Paria
Paria
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 12
شهر : تهران
Mobina
Mobina
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 6
شهر : مشهد
علی خانعلی علی خانعلی
علی خانعلی علی خانعلی
دختر | سن : 45 | محبوبیت : 0
شهر : رئ
تو یکتایی...
همه یکتا هستند...
تنها افراد یکتا در این جهان زندگی می کنند...
پس مقایسه کاری است بس ابلهانه...
چون تو فقط شبیه خویشتنی نه دیگری.

اشو

🆔
تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 35

تو یکتایی... همه یکتا هستند... تنها افراد یکتا در این جهان زندگی می کنند... پس مقایسه کاری است بس ابلهانه... چون تو فقط شبیه خویشتنی نه دیگری. اشو 🆔