تو یکتایی... همه یکتا هستند... تنها افراد یکتا در این جهان ز ...

تو یکتایی... همه یکتا هستند... تنها افراد یکتا در این جهان ز ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Mari
Mari
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 25
شهر : تهران
رها
رها
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 8
شهر : تهران
is tayping...
is tayping...
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : پردیس
تو یکتایی...
همه یکتا هستند...
تنها افراد یکتا در این جهان زندگی می کنند...
پس مقایسه کاری است بس ابلهانه...
چون تو فقط شبیه خویشتنی نه دیگری.

اشو

🆔
تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 15

تو یکتایی... همه یکتا هستند... تنها افراد یکتا در این جهان زندگی می کنند... پس مقایسه کاری است بس ابلهانه... چون تو فقط شبیه خویشتنی نه دیگری. اشو 🆔