با #جمهوری_اسلامی مخالفی خب باش! دیگه چرا میگی ما دوست اسرائ ...

ســـورنا 🕶

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.. ر
.. ر
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : اردبیل
ساغر
ساغر
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 2
شهر : رزن
yegane
yegane
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
با #جمهوری_اسلامی مخالفی خب باش!
دیگه چرا میگی ما دوست اسرائیلی ها هستیم و اون سرزمین متعلق به یهود بوده؟
پَلَشت...
@Sorenae
تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 31

با #جمهوری_اسلامی مخالفی خب باش! دیگه چرا میگی ما دوست اسرائیلی ها هستیم و اون سرزمین متعلق به یهود بوده؟ پَلَشت... @Sorenae