ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﮔﻮﺯﯾﺪﯼ ﻭ نامزدت ﺩﻣﺎﻏﺸﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﻭﻟﺶ ﮐﻦ 😷😷😷 ﻭﻟﯽ ...

😜 خمپاره 😜

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Ftm?
Ftm?
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 11
شهر : آبیك
N
N
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 2
شهر : آباده
❤ mahya❤
❤ mahya❤
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 6
شهر : گرمسار
ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﮔﻮﺯﯾﺪﯼ ﻭ نامزدت ﺩﻣﺎﻏﺸﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﻭﻟﺶ ﮐﻦ 😷😷😷

ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﺵ باهاش ازدواج کن 🤗🤗🤗ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻡ ﮔﻮﺯﯾﺪ ﭼﯽ؟😐

ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺵ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﻭﻥ ﺯﻥ
ﻧﯿﺴﺖ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺱ 😂😂
.
🔵 🔴
تاریخ : 1397/05/25 | بازدید این مطلب : 14

ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﮔﻮﺯﯾﺪﯼ ﻭ نامزدت ﺩﻣﺎﻏﺸﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﻭﻟﺶ ﮐﻦ 😷😷😷 ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﺵ باهاش ازدواج کن 🤗🤗🤗 ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻡ ﮔﻮﺯﯾﺪ ﭼﯽ؟😐 ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺵ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﻭﻥ ﺯﻥ ﻧﯿﺴﺖ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺱ 😂😂 . 🔵 🔴