ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﮔﻮﺯﯾﺪﯼ ﻭ نامزدت ﺩﻣﺎﻏﺸﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﻭﻟﺶ ﮐﻦ 😷😷😷 ﻭﻟﯽ ...

😜 خمپاره 😜

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Saqr?
Saqr?
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : زابل
Hasti
Hasti
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : پردیس
حمید
حمید
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 0
شهر : کاشان
ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﮔﻮﺯﯾﺪﯼ ﻭ نامزدت ﺩﻣﺎﻏﺸﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﻭﻟﺶ ﮐﻦ 😷😷😷

ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﺵ باهاش ازدواج کن 🤗🤗🤗ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻡ ﮔﻮﺯﯾﺪ ﭼﯽ؟😐

ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺵ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﻭﻥ ﺯﻥ
ﻧﯿﺴﺖ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺱ 😂😂
.
🔵 @khompare 🔴
تاریخ : 1397/07/23 | بازدید این مطلب : 20

ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﮔﻮﺯﯾﺪﯼ ﻭ نامزدت ﺩﻣﺎﻏﺸﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﻭﻟﺶ ﮐﻦ 😷😷😷 ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﺵ باهاش ازدواج کن 🤗🤗🤗 ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻡ ﮔﻮﺯﯾﺪ ﭼﯽ؟😐 ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺵ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮒ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﻭﻥ ﺯﻥ ﻧﯿﺴﺖ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺱ 😂😂 . 🔵 @khompare 🔴