یه بار هم از استادم پرسیدم: امتحان جزوه بازه؟ گفت: بله گفتم: ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
زکیه
زکیه
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 9
شهر : كرمان
Nafasi Joni
Nafasi Joni
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 4
شهر : اصفهان
ماهان قبولی
ماهان قبولی
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 3
شهر : مشهد
یه بار هم از استادم پرسیدم: امتحان جزوه بازه؟
گفت: بله
گفتم: ماشین حساب چی؟
گفت: مجازه
به شوخی گفتم: لپ تاپ چی؟
گفت: بیارید

هیچی دیگه رفتم اون درس حذف کردم، دیگه بیش از اندازه به خودش مطمئن بود


آقای سیبیلو
Kandi @Kafiha
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 17

یه بار هم از استادم پرسیدم: امتحان جزوه بازه؟ گفت: بله گفتم: ماشین حساب چی؟ گفت: مجازه به شوخی گفتم: لپ تاپ چی؟ گفت: بیارید هیچی دیگه رفتم اون درس حذف کردم، دیگه بیش از اندازه به خودش مطمئن بود آقای سیبیلو Kandi @Kafiha