نیروی های ارتش مکزیک‌ هنگام تخم گذاری لاکپشت های دریایی این ...

نیروی های ارتش مکزیک‌ هنگام تخم گذاری لاکپشت های دریایی این  ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ساحل عشق Wyye
ساحل عشق Wyye
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 0
شهر : كرمان
Z.b
Z.b
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : مشهد
دختر شیــــــــــــرازی
دختر شیــــــــــــرازی
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 49
شهر : شیراز
نیروی های ارتش مکزیک‌ هنگام تخم گذاری لاکپشت های دریایی این چنین مسلح به صورت شبانه روز از تخم ها محافظت میکنند ، تا نسل این موجود از شکار بی رویه و انقراض حفظ شود!

🆔 📸
تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 18

نیروی های ارتش مکزیک‌ هنگام تخم گذاری لاکپشت های دریایی این چنین مسلح به صورت شبانه روز از تخم ها محافظت میکنند ، تا نسل این موجود از شکار بی رویه و انقراض حفظ شود! 🆔 📸