علل عمده دیسک و سیاتیک برداشتن اجسام سنگین چاقی و پرخوري بدن ...

علل عمده دیسک و سیاتیک برداشتن اجسام سنگین چاقی و پرخوري بدن ...
اطلاعات عمومی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Hell girl
Hell girl
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 6
شهر : فسا
? نرگس ?
? نرگس ?
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 9
شهر : جویبار
نفس
نفس
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 8
شهر : تهران
علل عمده دیسک و سیاتیک
برداشتن اجسام سنگین
چاقی و پرخوري
بدنشستن، بدخوابیدن
کفش پاشنه بلند
تشک بادي فنری ابری
قوز کردن
ایستادن و نشستن زیاد یکجا


تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 26

علل عمده دیسک و سیاتیک برداشتن اجسام سنگین چاقی و پرخوري بدنشستن، بدخوابیدن کفش پاشنه بلند تشک بادي فنری ابری قوز کردن ایستادن و نشستن زیاد یکجا