علل عمده دیسک و سیاتیک برداشتن اجسام سنگین چاقی و پرخوري بدن ...

علل عمده دیسک و سیاتیک برداشتن اجسام سنگین چاقی و پرخوري بدن ...
اطلاعات عمومی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ℳ 14 み
ℳ 14 み
دختر | سن : 77 | محبوبیت : 3
شهر : مشهد
Aida
Aida
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 27
شهر : اهواز
♥~Behnaz
♥~Behnaz
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 4
شهر : مهاباد
علل عمده دیسک و سیاتیک
برداشتن اجسام سنگین
چاقی و پرخوري
بدنشستن، بدخوابیدن
کفش پاشنه بلند
تشک بادي فنری ابری
قوز کردن
ایستادن و نشستن زیاد یکجا


تاریخ : 1397/07/24 | بازدید این مطلب : 33

علل عمده دیسک و سیاتیک برداشتن اجسام سنگین چاقی و پرخوري بدنشستن، بدخوابیدن کفش پاشنه بلند تشک بادي فنری ابری قوز کردن ایستادن و نشستن زیاد یکجا