👈 عادتهایی برای داشتن بدنی سالم 🔹کشمش راجایگزین قندکنیم 🔹برن ...

👈 عادتهایی برای داشتن بدنی سالم 🔹کشمش راجایگزین قندکنیم 🔹برن ...
🔑دانستنی های روز دنیا🔑

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?
?
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 9
شهر : شهریار
خدافرزندانشورهاکردتاباگناهامون
خدافرزندانشورهاکردتاباگناهامون
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 8
شهر : سیرجان
توضیحات : خدا رهامون کرد . دنیا رو به تاریکی میره . گناهامون مارو نابود میکنه . دنیا به زودی نابود میشه ارواح درکمینن
?
?
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 8
شهر : تهران
👈 عادتهایی برای داشتن بدنی سالم

🔹کشمش راجایگزین قندکنیم
🔹برنج راآبکش نکنیم
🔹نان سفیدنخوریم
🔹باروغن کنجدوزیتون آشپزی کنیم
🔹آب زیادبخوریم
🔹غذارازیادبجویم
🔹دیرشام نخوریم


تاریخ : 1397/09/26 | بازدید این مطلب : 55

👈 عادتهایی برای داشتن بدنی سالم 🔹کشمش راجایگزین قندکنیم 🔹برنج راآبکش نکنیم 🔹نان سفیدنخوریم 🔹باروغن کنجدوزیتون آشپزی کنیم 🔹آب زیادبخوریم 🔹غذارازیادبجویم 🔹دیرشام نخوریم