👈 عادتهایی برای داشتن بدنی سالم 🔹کشمش راجایگزین قندکنیم 🔹برن ...

👈 عادتهایی برای داشتن بدنی سالم 🔹کشمش راجایگزین قندکنیم 🔹برن ...
🔑دانستنی های روز دنیا🔑

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
باران
باران
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 4
شهر : اصفهان
Hosein
Hosein
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
zahra
zahra
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 5
شهر : شیروان
👈 عادتهایی برای داشتن بدنی سالم

🔹کشمش راجایگزین قندکنیم
🔹برنج راآبکش نکنیم
🔹نان سفیدنخوریم
🔹باروغن کنجدوزیتون آشپزی کنیم
🔹آب زیادبخوریم
🔹غذارازیادبجویم
🔹دیرشام نخوریم


تاریخ : 1397/05/26 | بازدید این مطلب : 25

👈 عادتهایی برای داشتن بدنی سالم 🔹کشمش راجایگزین قندکنیم 🔹برنج راآبکش نکنیم 🔹نان سفیدنخوریم 🔹باروغن کنجدوزیتون آشپزی کنیم 🔹آب زیادبخوریم 🔹غذارازیادبجویم 🔹دیرشام نخوریم