دوتا از دوستام رفتن ترکیه، ساعت ۹ پرواز داشتن از اینجا... سا ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
نفس❤
نفس❤
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
Z.N
Z.N
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
میلاد
میلاد
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 1
شهر : قزوین
دوتا از دوستام رفتن ترکیه،
ساعت ۹ پرواز داشتن از اینجا...
ساعت ۱۲ عکس شیشه مشروبشون فرستادن!!

بابا اول میشاشیدین حداقل 😐😂

Artikal @Kafiha
تاریخ : 1397/09/24 | بازدید این مطلب : 21

دوتا از دوستام رفتن ترکیه، ساعت ۹ پرواز داشتن از اینجا... ساعت ۱۲ عکس شیشه مشروبشون فرستادن!! بابا اول میشاشیدین حداقل 😐😂 Artikal @Kafiha