مشکل از وقتی شروع شد که هر جونوری به هر کسی رسید گفت: <<دوسِ ...

حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
زهرا
زهرا
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : قشم
?زندگی سیرم ازت ??
?زندگی سیرم ازت ??
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 6
شهر : رباطكریم
Pari
Pari
دختر | سن : 83 | محبوبیت : 9
شهر : دنا
مشکل از وقتی شروع شد
که هر جونوری به هر کسی رسید گفت: <<دوسِت دارم>>
و اعتبار این جمله از بین رفت!... :]

Judy
| @Hasrat |
تاریخ : 1397/09/24 | بازدید این مطلب : 31

مشکل از وقتی شروع شد که هر جونوری به هر کسی رسید گفت: <<دوسِت دارم>> و اعتبار این جمله از بین رفت!... :] Judy | @Hasrat |