قانون جذب یکی از بزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و ...

قانون جذب یکی از بزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و  ...
آموزش جامع قانون جذب

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
🎼SHIMA🎼A🎧
🎼SHIMA🎼A🎧
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 2
شهر : بندرانزلی
♡ darya
♡ darya
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 5
شهر : مشهد
abtin ashkani
abtin ashkani
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : پاكدشت
قانون جذب یکی از بزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و خوب و بد نمی شناسد. فقط افکار شما را دریافت می کند و آنها را بصورت تجربیات زندگیتان به شما بازتاب می دهد.
"باب دویل"


تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 41

قانون جذب یکی از بزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و خوب و بد نمی شناسد. فقط افکار شما را دریافت می کند و آنها را بصورت تجربیات زندگیتان به شما بازتاب می دهد. "باب دویل"