قانون جذب یکی از بزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و ...

قانون جذب یکی از بزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و  ...
آموزش جامع قانون جذب

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Negeen
Negeen
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 15
شهر : تهران
این نیز بگذرد
این نیز بگذرد
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : اهواز
?nsi
?nsi
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
قانون جذب یکی از بزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و خوب و بد نمی شناسد. فقط افکار شما را دریافت می کند و آنها را بصورت تجربیات زندگیتان به شما بازتاب می دهد.
"باب دویل"


تاریخ : 1397/05/27 | بازدید این مطلب : 21

قانون جذب یکی از بزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و خوب و بد نمی شناسد. فقط افکار شما را دریافت می کند و آنها را بصورت تجربیات زندگیتان به شما بازتاب می دهد. "باب دویل"