چشمانت شاید رنگ اقیانوس نباشند، اما در اینکه هر روز مرا در خ ...

حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Fateme?
Fateme?
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 6
شهر : مهریز
Younesi
Younesi
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
...
...
دختر | سن : 83 | محبوبیت : 1
شهر : سلسله
چشمانت شاید رنگ اقیانوس نباشند،
اما در اینکه هر روز مرا در خود غرق کنند مهارت خاصی دارند...


Lnap
| @Hasrat |
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 22

چشمانت شاید رنگ اقیانوس نباشند، اما در اینکه هر روز مرا در خود غرق کنند مهارت خاصی دارند... Lnap | @Hasrat |