💕خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد! اما ما برای ...

💕خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد! اما ما برای  ...
کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
★⇒☆{h£sel£}☆⇐★m.t.r
★⇒☆{h£sel£}☆⇐★m.t.r
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 4
شهر : خرمشهر
فاطمه زهرا اسداللهی
فاطمه زهرا اسداللهی
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
$ℳ²$
$ℳ²$
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
💕خدا برای شنیدن صدای ما
نیاز به فریاد ما ندارد!

اما ما برای شنیدن صدای او
نیاز به سکوت داریم؛

سکوت صدای خداوند است...
🍃🍃
تاریخ : 1397/09/22 | بازدید این مطلب : 45

💕خدا برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ما ندارد! اما ما برای شنیدن صدای او نیاز به سکوت داریم؛ سکوت صدای خداوند است... 🍃🍃