طلب از خدای کردم که بمیرم ار نیایی تو نیامدی و ترسم که درین ...

طلب از خدای کردم که بمیرم ار نیایی تو نیامدی و ترسم که درین  ...
کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Cyrus
Cyrus
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 0
شهر : طوالش
💙💙💙amir💙💙💙
💙💙💙amir💙💙💙
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 1
شهر : مشهد
milad
milad
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 1
شهر : بویراحمد
طلب از خدای کردم که بمیرم ار نیایی

تو نیامدی و ترسم که درین طلب بمیرم


قاآنی


🍃
تاریخ : 1397/05/27 | بازدید این مطلب : 40

طلب از خدای کردم که بمیرم ار نیایی تو نیامدی و ترسم که درین طلب بمیرم قاآنی 🍃