هر چه عاشق پیر تر عشقش جوانتر ای عجب دل دهد تاوان اگر تن ...

کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Amir-A.H
Amir-A.H
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 7
شهر : کرج
??Zahra??
??Zahra??
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 8
شهر : رباطكریم
Nazanin
Nazanin
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 13
شهر : نهاوند
هر چه عاشق پیر تر

عشقش جوانتر ای عجب

دل دهد تاوان

اگر تن ناتوان است ای پری

#شهریار


تاریخ : 1397/07/30 | بازدید این مطلب : 65

هر چه عاشق پیر تر عشقش جوانتر ای عجب دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری #شهریار ❣