هر چه عاشق پیر تر عشقش جوانتر ای عجب دل دهد تاوان اگر تن ...

کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
H.....
H.....
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 8
شهر : اصفهان
? ?
? ?
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 8
شهر : تبریز
ilia & radin
ilia & radin
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
هر چه عاشق پیر تر

عشقش جوانتر ای عجب

دل دهد تاوان

اگر تن ناتوان است ای پری

شهریار


تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 42

هر چه عاشق پیر تر عشقش جوانتر ای عجب دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری شهریار ❣