من انقدر دوسِت دارم که دوست نداشتنت هیچوقت کار من نبوده! و ا ...

حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
هستی
هستی
دختر | سن : 44 | محبوبیت : 9
شهر : اصفهان
@@@
@@@
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 2
شهر : پاكدشت
ÄŘŦĪMÏŜ
ÄŘŦĪMÏŜ
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 0
شهر : شهركرد
من انقدر دوسِت دارم که دوست نداشتنت هیچوقت کار من نبوده!
و اینکه اگه راستشو بخوای هیچ وقت نمیشه کسی رو
اندازه‌ی تو دوست داشته باشم:))


Lnap
| @Hasrat |
تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 22

من انقدر دوسِت دارم که دوست نداشتنت هیچوقت کار من نبوده! و اینکه اگه راستشو بخوای هیچ وقت نمیشه کسی رو اندازه‌ی تو دوست داشته باشم:)) Lnap | @Hasrat |