یکشنبه فصلهابرای درختان هرسال تکرارمیشود امافصلهای زندگی انس ...

🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
سارا
سارا
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 23
شهر : شهربابك
شاهین
شاهین
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 0
شهر : آستانه اشرفیه
S.. A..
S.. A..
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 2
شهر : كرمان
یکشنبه
فصلهابرای درختان
هرسال تکرارمیشود
امافصلهای زندگی
انسان تڪرارشدنی نیست
تولد کودکی جوانی,پیری
ودیگرهیچ،امروزت را دریاب
خوب زندگی کن
بزن_بیا👇

تاریخ : 1397/05/23 | بازدید این مطلب : 21

یکشنبه فصلهابرای درختان هرسال تکرارمیشود امافصلهای زندگی انسان تڪرارشدنی نیست تولد کودکی جوانی,پیری ودیگرهیچ،امروزت را دریاب خوب زندگی کن بزن_بیا👇