㉧بـَـعضے حــَــــــــــرفارو ㉧نـِـميشـِـہ گــُـفت➽➶ ㉧بايـَــ ...

کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
آيــــــــلار
آيــــــــلار
دختر | سن : 72 | محبوبیت : 9
شهر : قائم شهر
شبنم
شبنم
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : ارومیه
˙·٠•●♥کاڔڽ ♥●•٠·˙
˙·٠•●♥کاڔڽ ♥●•٠·˙
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 1
شهر : ایلام
㉧بـَـعضے حــَــــــــــرفارو
㉧نـِـميشـِـہ گــُـفت➽➶
㉧بايـَــد خـُـورد➽➴
㉧امــا بـَـعضے حـَـرفا رو نـَـہ ميشـِـہ
㉧گــُـفتـ نــَـہ ميشـِـہ خـُـورد
㉧ميــمونـِـہ سـَـرِ دِل➽➶
㉧ميشـِـہ سُکوتــْ➽➴
㉧ميشـِـہ دلتــــــَـنگے
㉧ميشـِـہ بــُـغض➽➴
㉧ميشـِـہ هـَـمونـــــ وَقــْـتے کـِـہ
㉧خــُـودتــَــم نـِـميدونـے
㉧چـِـہ مرگتـــه➽➶
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 14

㉧بـَـعضے حــَــــــــــرفارو ㉧نـِـميشـِـہ گــُـفت➽➶ ㉧بايـَــد خـُـورد➽➴ ㉧امــا بـَـعضے حـَـرفا رو نـَـہ ميشـِـہ ㉧گــُـفتـ نــَـہ ميشـِـہ خـُـورد ㉧ميــمونـِـہ سـَـرِ دِل➽➶ ㉧ميشـِـہ سُکوتــْ➽➴ ㉧ميشـِـہ دلتــــــَـنگے ㉧ميشـِـہ بــُـغض➽➴ ㉧ميشـِـہ هـَـمونـــــ وَقــْـتے کـِـہ ㉧خــُـودتــَــم نـِـميدونـے ㉧چـِـہ مرگتـــه➽➶