مدام افسرده ای؟ اگرهمیشه غرق گذشته ای و اعتمادبه نفست پایینه ...

مدام افسرده ای؟ اگرهمیشه غرق گذشته ای و اعتمادبه نفست پایینه ...
صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ყҽɠαɳҽ_ɱʂɾ
ყҽɠαɳҽ_ɱʂɾ
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 4
شهر : اصفهان
دیال آبادی
دیال آبادی
دختر | سن : 49 | محبوبیت : 1
شهر : البرز
دختر حوا
دختر حوا
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 5
شهر : قم
مدام افسرده ای؟
اگرهمیشه غرق گذشته ای
و اعتمادبه نفست پایینه

مطالبی که دکترمیذاره حرف دل خیلی ازماهاست

روزی 10دقیقه وقت بذار

🔴 چت_اختصاصی باروانشناس👇


تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 19

مدام افسرده ای؟ اگرهمیشه غرق گذشته ای و اعتمادبه نفست پایینه مطالبی که دکترمیذاره حرف دل خیلی ازماهاست روزی 10دقیقه وقت بذار 🔴 چت_اختصاصی باروانشناس👇