لحظه حل شدن قاشق فلزی در اسید! 😨 بعد دیدن این‌ gif دیگه خودت ...

حوادث مشهد

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Rrrrr
Rrrrr
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 0
شهر : پارس آباد
💕💖 .......... 💖💕
💕💖 .......... 💖💕
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 1
شهر : رشت
♕ـــــaـــــrــــaـــــsــــــ
♕ـــــaـــــrــــaـــــsــــــ
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 0
شهر : اهواز
لحظه حل شدن قاشق فلزی در اسید! 😨

بعد دیدن این‌ gif دیگه خودتون می‌فهمید وقتی فلز رو اینقد سریع حل میکنه، با صورت آدم چیکار می‌کنه! 😐

bit.ly/2sdwkis
تاریخ : 1397/05/23 | بازدید این مطلب : 16

لحظه حل شدن قاشق فلزی در اسید! 😨 بعد دیدن این‌ gif دیگه خودتون می‌فهمید وقتی فلز رو اینقد سریع حل میکنه، با صورت آدم چیکار می‌کنه! 😐 bit.ly/2sdwkis