🔺زندزی کجای دنیا باشگاهی با دست خودش پول میدهد تا شرکتی را ت ...

🔺زندزی کجای دنیا باشگاهی با دست خودش پول میدهد تا شرکتی را ت ...
tiracturclub|تیراختور

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
 -
-
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 3
شهر : نهاوند
*ترنم*
*ترنم*
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 11
شهر : رفسنجان
n.mohamadi
n.mohamadi
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 3
شهر : تربت جام
🔺زندزی کجای دنیا باشگاهی با دست خودش پول میدهد تا شرکتی را تبلیغ کند؟؟

🔺قرارداد با ایرانسل برای باشگاه و هواداران ضرر بود و برای ایرانسل سودی بزرگ


🆔
تاریخ : 1397/05/24 | بازدید این مطلب : 21

🔺زندزی کجای دنیا باشگاهی با دست خودش پول میدهد تا شرکتی را تبلیغ کند؟؟ 🔺قرارداد با ایرانسل برای باشگاه و هواداران ضرر بود و برای ایرانسل سودی بزرگ 🆔