اینها اگر رای بیاورند بین زن و مرد دیوار میکشند [وی پس از پی ...

ســـورنا 🕶

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
طوفان
طوفان
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
H
H
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 0
شهر : ورامین
حامد
حامد
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
اینها اگر رای بیاورند بین زن و مرد دیوار میکشند

[وی پس از پیروزی در انتخابات دستور میدهد حجاب در ادارات بررسی شود و پس از تحلیف وزیر زن نمیشناسد و معلم مرد را در مدارس دخترانه ممنوع میکند]


تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 36

اینها اگر رای بیاورند بین زن و مرد دیوار میکشند [وی پس از پیروزی در انتخابات دستور میدهد حجاب در ادارات بررسی شود و پس از تحلیف وزیر زن نمیشناسد و معلم مرد را در مدارس دخترانه ممنوع میکند]