اینها اگر رای بیاورند بین زن و مرد دیوار میکشند [وی پس از پی ...

ســـورنا 🕶

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
آنا یاندوم....
آنا یاندوم....
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 0
شهر : زاهدان
Navid
Navid
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
S kh
S kh
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 10
شهر : مشهد
اینها اگر رای بیاورند بین زن و مرد دیوار میکشند

[وی پس از پیروزی در انتخابات دستور میدهد حجاب در ادارات بررسی شود و پس از تحلیف وزیر زن نمیشناسد و معلم مرد را در مدارس دخترانه ممنوع میکند]


تاریخ : 1397/08/02 | بازدید این مطلب : 30

اینها اگر رای بیاورند بین زن و مرد دیوار میکشند [وی پس از پیروزی در انتخابات دستور میدهد حجاب در ادارات بررسی شود و پس از تحلیف وزیر زن نمیشناسد و معلم مرد را در مدارس دخترانه ممنوع میکند]