در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع) دست همه راوقت عطا بست حسن(ع) ...

امام رضا علیه السلام

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
N
N
دختر | سن : 84 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
S.n
S.n
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 3
شهر : ورامین
Maryam Aqayari
Maryam Aqayari
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع)

دست همه راوقت عطا بست حسن(ع)

نـومید نگـردد کـسی از درگـه او

زیرا کـه کـریم اهل بیت است حسن(ع)

دوشنبه های امام حسنی

تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 21

در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع) دست همه راوقت عطا بست حسن(ع) نـومید نگـردد کـسی از درگـه او زیرا کـه کـریم اهل بیت است حسن(ع) دوشنبه های امام حسنی